load...

        Kancelarię Radcy Prawnego prowadzi Ilona Michalska, posiadająca uprawnienia radcy prawnego, udokumentowane wpisem na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw z prawa cywilnego, prowadzi także w szerokim zakresie sprawy z prawa rodzinnego. Kancelaria oferuje pomoc prawną osobom fizycznym i przedsiębiorcom, z możliwością stałej obsługi prawnej. Relacje z klientami opierają się na zaufaniu, dyskrecji i lojalności.


        Usługi prawne obejmują porady prawne, zastępstwo procesowe przed sądami, doradztwo prawne, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, apelacji, negocjacje pozasądowe, przygotowywanie wszelkich umów cywilnoprawnych.

                     made by rafkus.pl

load... load... load... load... load... load...